Styrelsen – från september 2022

Ordförande:

Per Håkansson, Timmernabben

Ordinarie ledamöter:

Gunnar Malmberg, Tranås
Birgitta Mantefors, Norrköping
Thina Rydell, Kalmar
Britt Stenervall, Enskede

Suppleanter:

Rolf Bowin, Bromma
Maja Svärd, Järfälla
Ralf Antonsson, Lidingö
Catharina Linderoth, Stockholm

Revisorer:

Peder Nilsson, Kristdala
Roy Karlsson, Oskarshamn

Valberedning:

Staffan Svensson, Oskarshamn – sammankallande
Birger Bring, Kristdala

För att komma i kontakt med styrelsen, se tidningen Sabelskjöldarn för adressuppgifter