Om dataskyddsförordningen

Släktföreningen Sabelskjöld är Personuppgiftsansvarig. Vi följer gällande dataskyddslag vid all behandling av personuppgifter.

När du blir medlem

När du lämnar dina uppgifter för att ansöka om medlemsskap behandlar vi namn, adress, e-post, telefonnummer, födelsetid, anknytning till släkten. Uppgiftena sparas de i vårt föreningsregister och skickas via mail till forskningsgruppen och medlemsansvarig. Om du blir godkänd som medlem sparar vi dina uppgifter i vår släktdatabas och i vårt medlemsregister. Den rättsliga grunden är avtal.

Avslutat medlemsskap – egen begäran

Om du avslutar ditt medlemsskap så fortsätter vi att spara dina uppgifter då man bara kan bli medlem en gång och det medlemsnr som du tilldelas är personligt. Om du vill komma tillbaka som medlem blir ditt medlemsnr aktivt igen.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se med ditt klagomål.

Släktmöten och andra aktiviteter

De uppgifter du lämnar till oss när du bokar ett medlemsmöte kommer endast att användas av Släktföreningen Sabelskjöld. I de fall då du lämnar uppgifter om allergier kan de komma att skickas till de personer eller företag som anlitas för våra medlemsmöten.

Uppgifterna sparas 2 år efter mötes genomförande. Den rättsliga grunden är avtal eftersom du är medlem. Har du frågor kring dataskydd är du välkommen att kontakta oss.