Om dataskyddsförordningen

Släktföreningen Sabelskjöld är Personuppgiftsansvarig. Vi följer gällande dataskyddslag vid all behandling av personuppgifter.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se med ditt klagomål.

De uppgifter du lämnar till oss när du bokar ett medlemsmöte kommer endast att användas av Släktföreningen Sabelskjöld. I de fall då du lämnar uppgifter om allergier kan de komma att skickas till de personer eller företag som anlitas för våra medlemsmöten.

Uppgifterna sparas 2 år efter mötes genomförande. Den lagliga grunden är avtal eftersom du är medlem. Har du frågor kring dataskydd är du välkommen att kontakta oss.